Wanneer heb ik een Asbestattest nodig?


Wanneer heeft u een asbestattest nodig?

Bij verkoop van een woning gebouwd voor het jaar 2001?
Het asbestattest is verplicht vanaf 23 november 2022. Vanaf dan moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis). 
Dit attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd. 

Meer info op 'Heb ik een asbestattest nodig?'.


Vrijblijvende offerte aanvragen

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. 


Vrijblijvende offerte aanvragen

Hoe krijg ik een asbestattest?

Stel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan


De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Wij bij B2ASC zijn reeds erkend als Asbestdeskundigen asbestinventarisatie na het volgen een verplichte opleiding en het slagen in een examen. Onze deskundigen beschikken ook over een procescertificaat.
Om een asbestattest te bekomen van uw eigendom, stelt u ons, als een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie, aan om de inventarisatie uit te voeren.


Vrijblijvende offerte aanvragen

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Wij als asbestdeskundige voeren een asbestinventarisatie uit door het raadplegen van relevante, bruikbare documenten en vooral het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie ter plaatse. Standaard gaat het om een niet-destructieve inventarisatie. Het kan wel zijn dat wij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengen om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.  

Tijdens de inspectie inventariseert onze asbestdeskundige de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe in afwachting hiervan het risico beheerd kan worden en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.  

De data van de inventarisatie worden rechtstreeks ingevoerd in de asbestinventarisatiedatabank. Op die manier kan de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen en bezorgen aan de opdrachtgever. 

Bijkomend info op 'Hoe verloopt een asbestinventarisatie?'.


Vrijblijvende offerte aanvragen
Asbestattest of asbestinventaris nodig voor uw woning?

Asbestattest of asbestinventaris nodig voor uw woning?
Laat nu uw gegevens na!

Wij contacteren u zo snel mogelijk voor een vrijblijvende offerte!

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer